Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane przez was pytania.

1.Czym jest anarchizm?
2.Co znaczy słowo anarchia?
3.Co znaczy słowo anarchizm?

4.Symbole anarchizmu

5.Skad się wziął anarchizm?
6.Za czym się opowiada anarchizm?
7.Jaka jest istota anarchizmu?
8.Jakie są rodzaje anarchizmu?
9.Dlaczego anarchiści  kładą szczególny nacisk na wolność?
10.Dlaczego anarchiści opowiadają się przeciw państwu?
11.Czy anarchiści  popierają organizowanie się?
12.Dlaczego anarchiści  opowiadają się za równością?
13.Dlaczego solidarność jest tak ważna dla anarchistow?
14.Dlaczego anarchiści  domagają się wyzwolenia osobistego?

15.Dlaczego anarchizm zwany jest także libertarianskim socjalizmem?
16.Czy anarchiści  to socjaliści?

17.Czy można być anarchista bez zwalczania hierarchii?
18.Jakiego rodzaju społeczeństwo jest pożądane przez anarchistów?
19.Jakie osiągnięcia przyniesie zniesienie hierarchii? Co będzie ono oznaczało?
20.Dlaczego większość anarchistów popiera demokracje bezpośrednią?
21.Czy konsensus jest alternatywą wobec demokracji bezpośredniej?
22.Czy anarchiści to indywidualiści? Czy też kolektywiści?
23.Dlaczego dobrowolność nie wystarcza?
24.A co z ludzką naturą?

25.Czy anarchizm wymaga doskonałych ludzi do swego funkcjonowania?
26.Czy na to, aby wolne społeczeństwo mogło się sprawdzić, większość ludzi nie jest za głupia?
27.Czy anarchiści popierają terroryzm?

28.Jakie poglądy etyczne wyznają anarchiści?
29.Dlaczego większość anarchistow to ateiści?
30.Na czym polegają różnice miedzy anarchoindywidualistami a społecznymi anarchistami?
31.Czy istnieją różne rodzaje społecznego anarchizmu?
32.Jakie rodzaje Zielonego anarchizmu można wyróżnić?
33.Czy anarchizm ma charakter pacyfistyczny?
34.Czym jest anarcha-feminizm?
35.Czym jest anarchizm kulturalny?
36.Czy istnieją religijni anarchiści?
37.Co to jest anarchizm bezprzymiotnikowy?
38.Co to jest anarcho-prymitywizm?

39.Jacy sa główni myśliciele anarchistyczni?
40.Czy istnieją jacyś myśliciele bliscy anarchizmowi?
41.Czy istnieją jacyś myśliciele liberalni bliscy anarchizmowi?
42.Czy istnieją jacyś myśliciele socjalistyczni bliscy anarchizmowi?
43.Czy istnieją jacyś myśliciele marksistowscy bliscy anarchizmowi?
44.Jakie można podać przykłady anarchii w działaniu?

45.Dlaczego anarchiści zwalczają obecny system?
46.Dlaczego anarchiści występują przeciwko władzy i hierarchii?
47.Jakie są rezultaty autorytarnych stosunków społecznych?
48.Czy kapitalizm jest hierarchiczny?
49.Jaką hierarchie wartości tworzy kapitalizm?

50.Dlaczego występuje rasizm, seksizm i homofobia?
51.Jak psychologia tłumu wyjaśnia stworzenie autorytarnej cywilizacji?
52.Dlaczego anarchiści opowiadają się przeciw państwu?
53.Na czym polega główna funkcja państwa?
54.Czy państwo ma też funkcje pomocnicze?
55.Jak klasa rządząca utrzymuje kontrole nad państwem?
56.Jak centralizacja państwa wpływa na wolność?
57.Kto czerpie korzyści z centralizacji?
58.Dlaczego anarchiści są przeciwko własności prywatnej?

59.Jaka jest różnica miedzy własnością prywatna a mieniem osobistym?
60.Jakie rodzaje własności są chronione przez państwo?
61.Dlaczego własność jest wyzyskiem?
62.Czy własność prywatna może być usprawiedliwiona?
63.Jak kapitalizm wpływa na wolność?
64.Czy kapitalizm opiera się na wolności?
65.Czy kapitalizm opiera się na posiadaniu samego siebie?
66.Ale nikt cię nie zmusza, abyś dla nich pracował
67.Czy kapitalizm uwłasnowolnią i opiera się na ludzkim działaniu?
68.Ale czy przypadkiem decyzje, podejmowane przez inteligentne jednostki w sprawie przyszłego sukcesu finansowego lub klęski na całej linii, nie okażą się najlepszym rozwiązaniem w większości przypadków?
69.Jakie klasy istnieją w obrębie nowoczesnego społeczeństwa?
70.Dlaczego istnienie klas jest negowane?
71.Co anarchiści rozumieją przez świadomość klasowa?

72.Jakie mity obowiązują w kapitalistycznej ekonomii?
73.Co wyznacza ceny w kapitalizmie?
74.Czy przywłaszczanie sobie przez kapitalistów wartości dodatkowej przez czerpanie zysku jest usprawiedliwione?
75.Co decyduje o rozdziale pieniędzy w firmach miedzy zyski a place?
76.Co istnienie wielkiego biznesu oznacza dla teorii ekonomicznej i pracy najemnej?
77.Dlaczego wielki biznes zgarnia większą część zysków?
78.Czy obcięcie plac ograniczyłoby bezrobocie?
79.Czy bezrobocie jest spowodowane przez zbyt wysokie place?
80.Czy z wolnorynkowego kapitalizmu skorzystają wszyscy a zwłaszcza biedni?
81.Jaki rezultat wywołują reklamy jako najwazniejsze źródło dochodów w środkach masowego przekazu?
82.Dlaczego media maja zaufanie do rządu, biznesu i "ekspertów" opłacanych i zatwierdzanych przez rząd i biznes?
83.Dlaczego elita władzy wykorzystuje antykomunizm jako narodowa religie i sposób kontroli?
84.Czy sugerowanie, ze media są wykorzystywane przez elitę jako narzędzia propagandy nie jest przypadkiem teoria spiskowa?

85.Czy anarchiści są przeciw nacjonalizmowi?
86.Czy anarchiści przeciwstawiają się walkom narodowowyzwoleńczym?
87.Co powoduje militaryzm i jakie są jego skutki?
88.Czy militaryzm zmienił się wraz z oczywistym końcem zimnej wojny?
89.Dlaczego wzrasta odsetek więźniów w społeczeństwie?
90.Dlaczego rośnie stopień tajności działań rządu i inwigilacji obywateli?
91.Co sprawia, ze rasizm bywa usprawiedliwiany?
92.Co sadza anarchiści o przyczynach zagrożeń ekologicznych?
93.Co eko-anarchiści proponują zamiast kapitalizmu?
94.Dlaczego eko-anarchiści preferują demokracje bezpośrednia?
95.Czy absolutne prawa własności prywatnej mogą ochronić środowisko?
96.Czy władza ekonomiczna wpływa na przeciwdziałanie skażeniom?
97.Czy edukacja może rozwiązać problemy ekologiczne w warunkach wolnorynkowego kapitalizmu?

98.Komuna Paryska
99.Meczennicy z Haymarket
100.Budowa syndykalistycznych związków zawodowych
101.Anarchiści podczas rewolucji rosyjskiej?
102.Rola anarchistów w okupacji włoskich fabryk?
103.Anarchizm a rewolucja hiszpańska
104.Majowo-czerwcowy bunt we Francji,1968 rok

Źródło: www.anarchifaq.most.org.pl